تاپ میکس گیم
تاپ میکس گیم
تاپ میکس

کانتر استریک 1.6

دانلود کانفیگ دیفالت کانتراستریک 1.6 برای کامپیوتر. شاید شما نیز به دنبال کافیگ (سی اف جی دیفالت) کانتر 1.6 بوده اید تا بتواند تمامی تنظیماتی را که با یک cfg مخرب یا دارای تبلیغ برای نسخه کانتر شما به وجود آمده است را به حالت اولیه بر گردانید
دانلود کانفیگ دیفالت کانتراستریک 1.6 برای کامپیوتر. شاید شما نیز به دنبال کافیگ (سی اف جی دیفالت) کانتر 1.6 بوده اید تا بتواند تمامی تنظیماتی را که با یک cfg...