تاپ میکس گیم

سرور مجازی، گیم سرور آنلاین، تیم اسپیک و هاستینگ

سجاد شیخی

سجاد شیخی

سجاد شیخی

سجاد شیخی

بازی از موتور Source استفاده می کند و دارای گرافیک و فیزیک بهبود یافته ای نسبت به Counter-Strike اصلی است. همچنین دارای چندین حالت بازی جدید و یک بخش تک نفره جدید است. بازی در زمان انتشار مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و به دلیل گرافیک، فیزیک و بخش تک نفره خود مورد تحسین قرار گرفت. با این حال، برخی از منتقدان از کمبود محتوای جدید در بخش چند نفره انتقاد کردند.
بازی از موتور Source استفاده می کند و دارای گرافیک و فیزیک بهبود یافته ای نسبت به Counter-Strike اصلی است. همچنین دارای چندین حالت بازی جدید و یک بخش تک نفره جدید است. بازی در زمان انتشار مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و به دلیل گرافیک، فیزیک و بخش تک نفره خود مورد تحسین قرار گرفت. با این حال، برخی از منتقدان از کمبود محتوای جدید در بخش چند نفره انتقاد کردند.